mapa strony   |   kontakt   |

Status Prawny

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.


Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Działalność szkoły regulują:

 • Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
 • Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 • Wewnątrzszkolny system oceniania

Teksty dokumentów:
http://sp111.edu.lodz.pl/dokumenty.htm

Regulaminy obowiązujące w szkole:

 1. Regulamin pracy
 2. Regulamin ZFŚS
 3. Regulamin nagradzania pracowników administracji i obsługi
 4. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi
 5. Regulamin przyznawania nagród Dyrektora Szkoły
 6. Regulamin działania Rady Pedagogicznej
 7. Regulamin świetlicy
 8. Regulamin biblioteki i centrum informacyjnego
 9. Regulamin korzystania z pracowni komputerowej, przyrody, techniki i sal gimnastycznych, boisk szkolnych
 10. Regulamin samorządu uczniowskiego
 11. Regulamin działalności Rady Rodziców

Obowiązujące instrukcje:

 • bezpieczeństwa pożarniczego dla obiektu szkoły
 • na stanowiskach pracy z komputerem, drukarką, kserokopiarką i przy pracach administracyjno - biurowych
 • pracy z niebezpiecznymi substancjami wraz z rejestrem
 • pracy z niebiezpiecznymi narzędziami
 • ewkuacji i postępowania na wypadek pożaru
 • przeciwpożarowa ogólna
 • obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Inne dokumenty:

 • polityka finansowa
 • polityka bezpieczeństwa w tym wykaz zbiorów danych osobowych i rejestr zbiorów danych osobowych.
 • ocena ryzyka zawodowego


 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Dwojacki
Dokument z dnia: 06.07.2009
Dokument oglądany razy: 1 228
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 03.10.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl