mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

1/P/11/2018 - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych, aparatu fotograficznego oraz sprzętu doposażeniowego TIK niezbędnego do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego


W dniu 24.11.2018 po otrzymaniu zapytania dot. specyfikacji technicznej projektora Zamawiający dokonał zmiany w opisie warunków technicznych zamawianego projektora (treść zapytania i wyjaśnienie w załączonym pliku PDF "Zapytanie ofertowe nr 1/P/11/2018”.

Zamiana dokonana została w związku problemem z dostępnością na rynku projektora o wskazanych pierwotnie parametrach.

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przedłuża czas na składanie ofert do dnia 4.12.2018 do godziny 9.00.

Treść zapytania ofer
towego nr 1/P/11/2018 - pobierz plik (.pdf) 

Załączniki

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Uwagi:

 Rozstrzygnięcie postępowania / zapytania ofertowego nr 1/P/11/2018) na

dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi multimedialnych,
dodatków multimedialnych, aparatu fotograficznego oraz sprzętu
doposażeniowego TIK niezbędnego do realizacji projektu "Na skrzydłach wiedzy
i umiejętno¶ci", realizowanego przez Szkołę Podstawow± nr 4 w Łodzi, nr
umowy: RPLD. 11.01.04-10-0014/17-00
 
W toku postępowania Komisja zdecydowała o udzieleniu zamówienia firmie:
KOMBIT PLUS Sp. z o.o.
61-612 Poznań, ul. Migdałowa 60
Cena oferty: 116 273,61 PLN
Data wpłynięcia oferty: 3.12.2018, godzina: 13:16 (e-mail)
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 26.11.2018, 15:34
Dokument oglądany razy: 68
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 26.11.2018, 15:34
Termin: 26.11.2018, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl