mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

1/05/2018 - Zakup sprzętu doposażeniowego z zakresu SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: ?Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowe

 Zapytanie ofertowe o cenę zakupu sprzętu doposażeniowego z zakresu SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych)  dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pn.: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Pod-stawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ",  nr umowy: RPLD.11.01.02-10-B062/16. 


Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Zapytanie ofertowe


Uwagi:

   Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/05/2018

W dniu 29.05.2018 rozstrzygnięte zostało postpowanie / zapytanie ofertowe nr 1/05/2018) nana zakup sprzętu doposażeniowego z zakresu SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych), dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.", nr umowy: RPLD. 11.01.02-10-B062/16-00.
Komisja przeprowadzająca postępowanie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu i ocenę nadesłanych ofert. W wyniku oceny ustalono, że najwyższą liczbę punktów, w poszczególnych częściach uzyskały następujące firmy:

·         Część 1: Firma INBAR Firma Handlowo-Usługowa Irena Bartold, ul. Słowackiego 29/1, 83-000,

Pruszcz Gdański. Oferowana, najkorzystniejsza w tej części, cena wyniosła 8 079,60 PLN,  a termin dostawy zamówienia 10 dni, tj. pomiędzy 7 a 10 dni od dnia podpisania umowy, uzyskując w tym zakresie 20 punktów.    

·         Część 2: Firma Tesora Grażyna Tomaszek, ul. E.Orzeszkowej 38, 43-300, Bielsko-Biała. Oferowana, najkorzystniejsza w tej części, cena wyniosła 969,32 PLN,  a termin dostawy zamówienia 14 dni, tj. pomiędzy 11 a 14 dni od dnia podpisania umowy, uzyskując w tym zakresie 5 punktów.    

·         Część 3: Firma Tesora Grażyna Tomaszek, ul. E.Orzeszkowej 38, 43-300, Bielsko-Biała. Oferowana, najkorzystniejsza w tej części, cena wyniosła 16 693,10 PLN,  a termin dostawy zamówienia 14 dni, tj. pomiędzy 11 a 14 dni od dnia podpisania umowy, uzyskując w tym zakresie 5 punktów.

·         Część 4: Firma Tesora Grażyna Tomaszek, ul. E.Orzeszkowej 38, 43-300, Bielsko-Biała. Oferowana, najkorzystniejsza w tej części, cena wyniosła 7 512,25 PLN,  a termin dostawy zamówienia 14 dni, tj. pomiędzy 11 a 14 dni od dnia podpisania umowy, uzyskując w tym zakresie 5 punktów.

·         Część 5: Firma Nowa Szkoła, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź. Oferowana, najkorzystniejsza w tej części, cena wyniosła 3 338,00 PLN,  a termin dostawy zamówienia 14 dni, tj. pomiędzy 11 a 14 dni od dnia podpisania umowy, uzyskując w tym zakresie 5 punktów.    

·         Część 6: Firma INBAR Firma Handlowo-Usługowa Irena Bartold, ul. Słowackiego 29/1, 83-000,

Pruszcz Gdański. Oferowana, najkorzystniejsza w tej części, cena wyniosła 28134,15 PLN,  a termin dostawy zamówienia 10 dni, tj. pomiędzy 7 a 10 dni od dnia podpisania umowy, uzyskując w tym zakresie 20 punktów.            

·         Część 7: Nowa Szkoła, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź. Oferowana, najkorzystniejsza w tej części, cena wyniosła 3131,00 PLN,  a termin dostawy zamówienia 14  dni, tj. pomiędzy 11 a 14 dni od dnia podpisania umowy, uzyskując w tym zakresie 5 punktów.

·         Część 8: Nowa Szkoła, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź. Oferowana, najkorzystniejsza w tej części, cena wyniosła 2797,00 PLN,  a termin dostawy zamówienia 14 dni, tj. pomiędzy 11 a 14 dni od dnia podpisania umowy, uzyskując w tym zakresie 5 punktów.

 

Wynik postępowania zostaje ogłoszony na stronie internetowej SP nr 111 w Łodzi www.sp111.edu.lodz.pl, BIP, w bazie konkurencyjności. Informacja o wynikach postępowania zostanie także wysłana do wszystkich biorących udział w postępowaniu oferentów.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 17.05.2018, 17:04
Dokument oglądany razy: 45
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 17.05.2018, 17:04
Termin: 28.05.2018, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl