mapa strony   |   kontakt   |

Majątek szkoły

Struktura własnościowa Szkoły


Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadająca osobowości prawnej. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

Majątek Szkoły:

  • Budynki i budowle: 2 895 205,95 PLN
  • Urządzenia techniczne: 47 918,12 PLN
  • Inne środki trwałe: 488 698,68 PLN
  • Wartości niematerialne i prawne: 39 055,76 PLN
  • SUMA: 3 470 878,51 PLN

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Dwojacki
Dokument z dnia: 06.07.2009
Dokument oglądany razy: 988
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 27.08.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl