mapa strony   |   kontakt   |

Oświadczenia

Oświadczenie Dyrektora szkołyŁódź, 30.12.2011


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana

Małgorzata Tomaszewska

Jako kierownik jednostki:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111,
ul. Jaracza 44/46, 90 – 252 Łódź

oświadczam, iż:

-zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2011 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
-w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2011;
-w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz zgodnie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
1) samooceny
2) funkcjonalnej kontroli wewnętrznej
3) wyników kontroli zewnętrznych.

Małgorzata Tomaszewska
Dyrektor szkoły

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Dwojacki
Dokument z dnia: 31.12.2011
Dokument oglądany razy: 637
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 31.12.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl