mapa strony   |   kontakt   |

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integr. nr 111 w Łodzi

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi  

90–252 Łódź, ul. Jaracza 44/46
tel. 0 – 42 633 12 56, fax 0 – 42 632 58 06
e-mail: kontakt@sp111.elodz.edu.pl 
strona internetowa: www.sp111.edu.lodz.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP: /sp111_lodz/Skrytka/Domyślna

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Jednostka posiada jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi. Klauzula dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego dostępna jest w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Dwojacki
Dokument z dnia: 06.07.2009
Dokument oglądany razy: 9 494
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 03.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl